Vol goede moed en enthousiasme heb je al stappen gezet om een transformatie te realiseren naar een innovatievere en wendbaardere organisatie. Misschien ben je al aan de slag met Lean & Learn methodieken om processen effectiever in te richten en meer inzicht te krijgen. Dat vraagt, zoals je weet, om een hele ander manier van samenwerken. En dan kan het zomaar zijn dat het lijkt alsof iedereen meegaat met de veranderingen, terwijl je in de praktijk merkt dat het nog niet zo soepel loopt als je zou willen. Medewerkers die een passieve houding blijven hebben, onrustige praat in de wandelgangen, collega’s die voor hun baan vrezen. Dat zijn bijna altijd signalen van zaken die in de onderstroom van teams en organisaties spelen. Wil je je organisatie succesvol en duurzaam transformeren, dan is het essentieel om je hiervan bewust te zijn en te weten hoe je hierop kunt acteren.


De nieuwe Training Systemisch waarnemen & handelen in de praktijk is specifiek gericht op deze onderstroom in teams en organisaties. Je leert daar op een systemische manier naar kijken en ook zo te denken en handelen. Je doet kennis, ervaring en inzicht op over de grondprincipes van het systemisch werk en veelvoorkomende dynamieken in systemen. Je leert je focus te verleggen naar het systeem en van daaruit de logica te verkennen van terugkerend gedoe in teams en de organisatie om vervolgens interventies te kunnen doen. Je verrijkt jouw leiderschapsstijl met het systemisch perspectief en kunt je gesprekspartners meenemen in een andere manier van kijken. Het resultaat is dat jij en jouw teams belemmerende patronen kunnen doorbreken en andere oplossingen zien waardoor het systeem vitaler en effectiever functioneert.

Bart Scholten - vestigingsdirecteur Democo, Antwerpen:
“Als vestigingsdirecteur geef ik leiding aan verschillende werfteams. Bij het ene team loopt het beter dan bij het andere team ondanks dat er geen tekort is aan individueel talent of werkijver. Soms zijn er spanningen waar je je vinger niet op kunt leggen. Ik vroeg me af hoe dit komt en vooral hoe ik kan zorgen dat het in alle teams lekker loopt. Door de Training Systemisch waarnemen & handelen in de praktijk kijk ik breder naar teams en mensen. Ik heb geleerd wat een team een team maakt. Patronen werden zichtbaar en rollen herkenbaar. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Het bleek heel krachtig te zijn om aandacht te hebben voor de historie en het bestaansrecht van een team. We nemen nu meer de tijd om als teams bepaalde zaken gezamenlijk af te sluiten waardoor er ruimte ontstaat voor de uitdagingen van de dag. Als leidinggevende ben ik nu nog beter in staan om mijn mensen inzicht te geven om zelf met een oplossing te komen.”

   

Waardevolle aanvulling

In onze managementtraining maak je al kennis met de beginselen van het communicatiemodel en communicatiestijlen. Onze training Communicatievaardigheden gaat uitgebreid in op effectieve communicatie- en coachingsvaardigheden die je helpen om jouw medewerkers nog beter te faciliteren om het beste in zichzelf naar boven te halen. De Training Systemisch waarnemen & handelen in de praktijk gaat meer de diepte in en kijkt in het bijzonder naar (team)dynamieken en systemen. Je wordt je als directeur, manager of leidinggevende professional nog beter bewust van dat wat er op mens- en teamniveau speelt, waardoor je nog effectiever kunt communiceren en handelen.

Willemijn Postma - Adviseur Patiëntveiligheid en Kwaliteit/Continu verbeteren,
VIM en DMS Diakonessenhuis:

“Door de training Systemisch waarnemen & handelen in de praktijk ben ik patronen gaan herkennen. Ik ben me ervan bewust geworden dat ik door oordelen en emoties soms voor heel veel mensen spreek. Ik realiseer me nu dat interventies soms dichterbij zijn dan ik dacht. En ik beschik nu over het inzicht en de juiste taal om de goede vragen te stellen als problemen zich herhalen in onze organisatie. De trainers weten een veilige setting te creëren waardoor ik met een gerust gevoel mijn eigen casuïstiek kon inbrengen. Dat maakte dat ik ook direct mijn nieuwe inzichten in de praktijk kon toepassen.”

   

Samenwerking Bert Hellinger Instituut

De training is samen met het Bert Hellinger Instituut Nederland (BHIN) ontwikkeld. Het Bert Hellinger Instituut Nederland is sinds 2000 hét opleidings-, kennis- en onderzoekscentrum voor systemisch werk. In Nederland stonden zij aan de wieg van de eerste ontwikkelingen van het systemisch werk. Hun werkveld is breed en richt zich op bedrijven en organisaties, persoonlijke ontwikkeling, ziekte en gezondheid, onderwijs en maatschappelijke vraagstukken. In al deze sectoren onderzoeken zij samen de verschillende thema’s die aan de orde gesteld moeten worden.

Arno van der Heijden - directeur-eigenaar Van der Heijden bouw en ontwikkeling:
"Door de training ben ik me zowel zakelijk als privé meer bewust geworden van ‘gedoe' en met name dat gedoe een systemische oorsprong kan hebben. Wat ik als heel positief heb ervaren is dat je tijdens de training met andere directeuren en ondernemers ervaringen uit de praktijk bespreekt waardoor de theorie meteen herkenbaar wordt. En dat is mogelijk doordat er vanaf dag één een veilige sfeer wordt gecreëerd."

Neem contact op voor meer informatie