In 'Lean Bouwen' loopt Hans, eigenaar van een bouwbedrijf, vast in zijn werk. Steeds weer krijgt hij te maken met overschrijdingen van bouwbudgetten, te late opleveringen en gebrek aan vertrouwen. Bij toeval komt hij op het spoor van Lean Bouwen, waarna hij besluit hiermee aan de slag te gaan. Het gaat echter niet vanzelf. Hans worstelt met het introduceren van de nieuwe managementstijl die hoort bij een lerende organisatie en het veranderen van de (bedrijfs)cultuur. Ook bij de mensen om hem heen ervaart hij weerstand. Door het toepassen van lean methodieken als lean plannen en concurrent engineering slaagt hij erin vorm te geven aan een nieuwe manier van bouwen.

Lean Bouwen maakt op een inzichtelijke wijze weer wat de meerwaarde is van bouwen op een Lean manier en door de herkenbare praktijksituaties is het een bron van inspiratie voor mensen die Lean al kennen of ermee aan de slag willen gaan. 

In 2011 verscheen de eerste druk van Lean Bouwen. De roman werd in eigen beheer door Arpa Learn Instituut uitgegeven. In mei 2016 is de zesde druk van het boek verschenen; een herziene versie met een voorwoord van Jef Lembrechts, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw. Het boek is inmiddels een standaardwerk geworden en is uitgegeven door uitgeverij Washi Books. Het is in iedere (online) boekwinkel in Nederland en België te koop. U kunt het boek ook bij ons bestellen via onderstaand formulier. 

Lean Bouwen

Bestellen

Titel: Lean Bouwen
Auteurs: Arend van Randen, Erik Giebels, Rob Smulders
ISBN/EAN: 978-90-818254-3-6
Omvang: 144 bladzijden
Eerste druk: 2011
Zesde druk (herziene versie): 2018
Uitgeverij: Washi Books
Prijs NL: € 25,00 incl. verzendkosten
Prijs BE: € 25,00 excl. verzendkosten