“In de wereld van vandaag lijkt alles urgent te zijn. Hierdoor ervaren mensen veel druk vanuit de dagelijkse operatie. Dat maakt het niet gemakkelijk om afstand te nemen van de waan van de dag. Wil je innoveren, dan is deze afstand echter essentieel.” Paul van der Veer richt zich daarom op pragmatische processen en structuren én bovenal op de betrokkenheid van collega’s in een team. “Een betere teamprestatie begint bij jezelf.”

Paul gaf 10 jaar leiding aan grote en kleine teams binnen de Koninklijke Landmacht. Hij leerde zichzelf in deze periode uitermate goed kennen. “Als teamlid wil je begrijpen wie je zelf bent. Dan pas ben je in staat om je rol te vervullen binnen het team en de organisatie. De formele of informele leiders binnen teams zorgen voor eenduidige doelen, creëren structuur en helpen de mensen uitstekend functioneren.” Dat deze beginselen universeel zijn, ontdekte hij tijdens de vele workshops die hij in opdracht van civiele organisaties heeft verzorgd.

“Ik heb bovendien gemerkt dat veranderen niet makkelijk is voor teams, zelfs niet als zij zelf het initiatief namen voor de gewenste verandering. En dat triggerde mij. Om verandering voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat collega’s commitment geven aan de doelen, elkaar blijven inspireren, coachen en aanspreken.” Deze kennis en ervaring zet Paul nu in bij het begeleiden en ontwikkelen van teams om doelen te vertalen naar het gewenste gedrag en vereiste activiteiten op de werkvloer.