Het Learn-gedachtegoed laat zien dat autonomie een belangrijke voorwaarde is voor werkmotivatie. Tijdens zijn afstudeerstage bij Arpa, deed Remy Soeters uitgebreid onderzoek naar motivatie en welke vaardigheden en methodieken leidinggevenden gebruiken om motivatie te bevorderen. Zijn onderzoek vormt nu de basis voor het ontwikkelen van een motivatie-meetinstrument. Remy is inmiddels in dienst bij Arpa om dit verder op te pakken.
 
Remy: “Motivatie en autonomie van medewerkers beïnvloeden elkaar sterk. Motivatie is er bovendien in verschillende soorten. Zo blijkt dat extrinsieke motivatie, in de vorm van straffen of belonen, relatief weinig effect heeft. Tijdens mijn onderzoek bleek ook dat leidinggevenden vooral vanuit onderbuikgevoel sturen op de motivatie van medewerkers én dat de meeste organisaties nauwelijks metingen uitvoeren op het gebied van medewerkersmotivatie.”
 
Met het meetinstrument kunnen organisaties straks periodiek peilen hoe het team ervoor staat op dit terrein. Een waardevol instrument bij organisatieveranderingen en de ontwikkeling naar zelfsturende teams. De vorm waarin het meetinstrument zal verschijnen is nog niet vastgesteld. Gedachten gaan uit naar een handzame app. We houden je op de hoogte!