Vandaag ontving Jef Lambrechts, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw, officieel het boek Lean Bouwen uit handen van Dick van der Vaart, partner, trainer en coach bij Arpa. Het boek, dat recent opnieuw werd uitgebracht, bevat een voorwoord van de heer Lembrechts.

De overhandiging vond plaats tijdens een vergadering van de Confederatie, het equivalent van Bouwend Nederland in België. Lembrechts gaf daarbij aan overtuigd te zijn van het gedachtegoed en dat hij inmiddels diverse positieve ervaringen heeft opgedaan met Lean Bouwen. Vanaf het dakterras van de Confederatie in Brussel, wees hij meteen één van de succesvolle projecten aan.

Herziene versie van boek Lean Bouwen

In 2011 verscheen de eerste druk van Lean Bouwen. De roman werd in eigen beheer door Arpa Learn Instituut uitgegeven. In mei 2016 is de zesde druk van het boek verschenen; een herziene versie, die is uitgegeven door uitgeverij Washi Books. Het boek is een standaardwerk geworden en is inmiddels ook ontdekt in België. Het is in iedere (online) boekwinkel in Nederland en België te koop. Het is ook te bestellen via Arpa.