Ook in de installatiebranche hoor ik het: “Wat een ellende. Hoe kom ik aan het ‘juiste’ technische personeel? We doen alles wat we kunnen om mensen aan te trekken: van recruitmentbureaus en headhunters tot los-vastcontracten en zzp-constructies. Maar iedereen vist in dezelfde vijver.” Schijnbaar zijn we allemaal op zoek naar die 30-jarige duizendpoot met 10 jaar ervaring. Laten we het probleem nu eens wat dieper bekijken. Hebben we wel een tekort aan technische professionals?

Waar bestaat het werk uit wat we onze goed opgeleide mensen laten doen? Zetten we onze mensen wel op de juiste manier in en benutten we hun talenten maximaal? Helaas zie ik in de praktijk vaak dat veel technische professionals in hun dagelijkse werk tijd moeten besteden aan niet-vaktechnische taken, zoals sorteren van materiaal dat van de groothandel of prefabricatie komt, klaarzetten van materiaal op de werkplek, opruimen van karren, pallets en kratten en aftekenen van kabels, leidingen en sparingen. Daar zit dus het échte probleem. Ik ben ervan overtuigd dat als we de aanwezige kennis, expertise en ervaring anders inzetten, een belangrijk deel van het capaciteitstekort vanzelf opgelost is.

Collega’s behouden

En dat kan op verschillende manieren. Allereerst is het zaak dat je bestaande collega’s kunt behouden. Zorg daarom dat professionals plezier blijven houden in hun werk. Autonomie en vakmanschap zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Maak mogelijk dat vakmensen zich kunnen blijven ontwikkelen en geef ze de regie over hun eigen werk. Bekijk samen met hen hoe het werk slimmer en beter kan. Zij zijn er iedere dag mee bezig en weten dat vaak het beste. Op die manier ervaren je mensen eigenaarschap en voelen zich meer betrokken én zal het werk efficiënter verlopen.

Maak mensen multi-inzetbaar

Richt het werk daarnaast zo in dat meerdere collega’s hetzelfde werk kunnen uitvoeren, zodat het werk doorgaat als er iemand uitvalt. Dat noemen we het 3:1 & 1:3 principe. Dat principe houdt in dat iedere professional voor drie rollen inzetbaar is en iedere rol door minimaal drie personen vervuld kan worden. Naast stabiliteit, zorgt dit ook voor variatie in het werk waardoor de motivatie omhooggaat.

Kijk naar toegevoegde waarde in plaats van opleiding

Ten slotte kun je ook kijken waar je niet-technisch opgeleide mensen kunt inzetten. Iemands toegevoegde waarde hangt niet per se af van een technische opleiding. In de bouw bijvoorbeeld, kennen we een ‘opperman’. Hij zorgt dat alle voorbereidend werk gedaan wordt, zodat de vakmensen, zoals een metselaar, meteen aan de slag kunnen. Door zulke specifiek taken te standaardiseren en van een duidelijk instructie te voorzien, kan iemand ze makkelijk zelfstandig uitvoeren. En misschien heb je wel het geluk dat zo’n collega de smaak te pakken krijgt en zich ook technisch verder wil ontwikkelen.

Ik wens je veel succes met het vinden van het ‘juiste’ personeel.

Jan-Dirk van de Laar blogt als expert voor installatie.nl waar dit blog op 9 oktober verscheen.