Voor het gebruik van deze website en voor het gebruik van de producten en diensten van LearningWaves (Locht 117, 5504 RM Veldhoven), gelden onderstaand Privacy Statement en onze Disclaimer.

Privacy Statement

We vinden het bij LearningWaves belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De informatie die je met ons via de website deelt, behandelen we vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving AVG.

Je kunt onze website anoniem raadplegen. Als je je via deze website aanmeldt voor een van onze trainingen, previews, workshops of events of een download aanvraagt, vragen wij je diverse gegevens in te vullen. Aan de hand hiervan kunnen we contact met je opnemen. Als je een boek koopt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een vraag stelt, vragen we ook om enkele gegevens. We vragen alleen de gegevens die we nodig hebben om de gevraagde dienst te kunnen leveren, administratief te verwerken en om je van tijd tot tijd te informeren.

Verstrekking gegevens aan derden

We geven je gegevens niet aan derden. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen:

  1. Als je een hotelovernachting hebt geboekt, geven we je naam door aan het betreffende hotel.
  2. Als je meegaat op studiereis, bijvoorbeeld als onderdeel van de MBL, zullen we je gegevens delen met de betreffende reisorganisatie en de hotels. Ook hier zullen we je bij inschrijving om toestemming vragen.
  3. Bij een aantal van onze diensten gebruiken we platformen van derden (zoals voor onze nieuwsbrief ‘Brighter Business Update' en voor onze applicaties/apps). We doen dat alleen met partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben getekend.
  4. Bij enkele trainingen willen de trainees graag een lijst hebben met de namen en gegevens van hun mede-trainees, zodat ze elkaar tijdens of na de training gemakkelijk kunnen bereiken. We verstrekken deze gegevens alleen als je hier tijdens de training uitdrukkelijk je akkoord voor geeft.
  5. Als we op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak hiertoe gedwongen worden.


Gebruik van onze mobiele applicaties en online tools

Wij stellen mobiele applicaties (apps) en online tools ter beschikking die je kunt inzetten om te meten, analyseren, leren en evalueren. Je kunt deze gebruiken op mobiele apparaten en/of computers.

De gegevens die we aan de hand van deze tools genereren en verzamelen worden opgeslagen binnen ons bedrijf en/of bij derde partijen waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben.

De mobiele applicaties verzamelen alleen data nadat je hier zelf – bij het installeren van de app - toestemming voor geeft. Op de gegevensverzameling en de verdere verwerking ervan door de app store (bijvoorbeeld Apple Store en Google Play Store) hebben wij geen invloed.

Nieuwsbrief ‘Brighter Business Update’ en 'Next Waves News'

Klanten en trainees ontvangen onze nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van cases, nieuwtjes, trainingen en events. Dit is conform AVG.

Ben je nog geen klant, maar wel geïntereseerd of volg je een malig een event? Dan kun je zelf aangeven of je onze nieuwsbrief wil ontvangen.

Onderaan de nieuwsbrief kun je je zelf op elk moment uitschrijven uit ons mailingbestand.

Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, zolang als voor het doel ervan gewenst is.

Om de historie van onze diensten bij bedrijven te kunnen zien, bewaren we enkele gegevens tot het bedrijf wordt opgeheven of tot we het verzoek krijgen om deze te verwijderen.

Cookies

Op de website gebruiken we een functionele cookie om de gegevens die je in een formulier invult te onthouden. Dit bevordert het gebruiksgemak. Deze cookies zijn voor niemand inzichtelijk.

Daarnaast gebruiken we een cookie voor Google Analytics. Deze is geanonimiseerd, er worden geen IP-adressen opgeslagen.

We verzamelen data om statistieken te genereren over herkomst en gedrag van zakelijke bezoekers, om daarmee onze website en dienstverlening te verbeteren. De statistieken zijn anoniem op het niveau van personen.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan zonder aankondiging worden gewijzigd. De actuele privacy verklaring kunt je op elk moment op onze site raadplegen. 

Aansprakelijkheid
LearningWaves aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde persoonlijke gegevens van gebruikers.

Versie 17-06-2022

Disclaimer

‚ÄčRechtmatig gebruik
Het is niet toegestaan om deze website zó te gebruiken dat het functioneren van de site in gevaar wordt gebracht, andere gebruikers van de website gehinderd worden, of dat de aangeboden informatie en/of onderliggende software worden aangetast.

Aansprakelijkheid
Wij streven ernaar om juiste en actuele informatie te verstrekken op onze website. Mocht er onverhoopt toch een foutje in sluipen, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De informatie op de website is indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd, verwijderd of teruggeplaatst. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. LearningWaves aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de site.

Verantwoordelijkheid
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het Lean & Learn gedachtegoed, de bijhorende modellen (zoals het Learn model en het zeven plus één aandachtsgebieden model), producten, teksten op deze website, foto’s en ander beeldmateriaal zijn intellectueel eigendom van LearningWaves bv en mogen alleen na goedkeuring door LearningWaves, mét bronvermelding worden overgenomen.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer LearningWaves hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Versie 01-01-2020