Als LearningWaves zien we helaas vaak dat er bij (middel)grote, complexe projecten heel veel rendement verloren gaat. Hoe komt dat? Eigenlijk is nagenoeg altijd de conclusie dat er te weinig structuur, overzicht en grip is. Bij complexe projecten werken er vaak veel partijen gelijktijdig aan verschillende zaken. De individuele medewerkers verliezen dan snel het overzicht. De gevolgen? Voorbereiding en uitvoering verlopen niet volgens planning. De gevolgen van wijzigingen of afwijkingen zijn nauwelijks te overzien of worden te laat gesignaleerd, de kwaliteit komt in het gedrang. Medewerkers ervaren stress. De relatie met de opdrachtgever komt onder druk te staan. En vaak lopen de kosten snel uit.

Hoe kun je dit voorkomen?

Inmiddels hebben wij bij verschillende projecten hiervoor succesvol een methodiek toegepast die de structuur van het proces en dus voortgang van het project waarborgt. Het belangrijkste resultaat? Optimale voortgang en rendement van je project!

Roadmap
Samen met alle stakeholders creëren we zo vroeg mogelijk een zogenaamde Roadmap. Een routekaart die inzichtelijk maakt hoe het team het project gaat aanvliegen en beheersbaar houdt. Deze Roadmap bewaak je iedere dag in een Obeya: een gemeenschappelijke ‘cockpit’ die voor iedereen inzichtelijk is.
 

Wat levert je dat op?

 • Je signaleert mogelijke knelpunten iedere dag en kunt meteen actie ondernemen.
 • Het is direct helder bij wie de actie ligt.
 • De werkdruk wordt gebalanceerd.
 • Je realiseert zeer korte bouwtijden.
 • Opdrachtgever, architect en andere adviseurs zijn vanaf dag één aangehaakt.
 • Het voorbereidingstraject is inzichtelijk en daarmee ook de besluitvorming
 • Nieuwe projectmedewerkers kunnen snel en eenvoudig aanhaken.
 • Je creëert hoge betrokkenheid bij de teamleden.
 • Medewerkers ervaren meer werkplezier.
 • Het hele proces verloopt veel stabieler.
 • Alle rollen zijn voor iedereen helder.
   

Demodag Obeya

Om te laten zien hoe je een Roadmap uitstippelt en wat daarbij nodig is om voor alle partijen de juiste informatie inzichtelijk te maken, hebben we bij LearningWaves een speciale demo-Obeya ingericht.

We organiseren een Demodag Obeya waarin we je alle ins en outs van deze ruimte en de Roadmap vertellen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Deelname is geheel kosteloos.

De demodag vindt plaats op:

woensdagmiddag 17 april van 14.00 tot 16.00 uur.

Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Mocht deze middag vol zijn, dan plannen we z.s.m. een nieuwe datum.