We zien organisaties als een groep mensen die samenwerken. Om deze samenwerking prettig en efficiënt te laten verlopen, focussen wij ons als LearningWaves op twee primaire aandachtsgebieden:

  • soepele, efficiënte processen;
  • een werkomgeving waarin individuen en teams optimaal tot hun recht komen.

Daarnaast zien we dat het tempo van verandering enorm hoog is en dat dit alleen maar toeneemt. Wil je je marktpositie vasthouden of verbeteren, dan is het essentieel dat je ook in een hoog tempo innoveert. We geloven dat het tempo van innoveren in een organisatie recht evenredig is aan:

  • de mate waarin het lukt om iedereen in een organisatie hierbij te betrekken;
  • het tempo waarmee alle betrokken mensen leren.

Daarom is het onze missie om deze factoren binnen organisaties samen met onze klanten te optimaliseren. Dat maken we mogelijk door professionals te leren om processen effectiever in te richten en op een prettige manier samen te werken. Wij creëren zo een cultuur waarin continu innoveren vanuit een stabiele, sterke basis centraal staat.

Collectieve ambitie

Het is onze collectieve ambitie om de motivatie en het werkplezier van professionals te vergroten en daarmee de wendbaarheid en innovatiekracht van organisaties. Dat doen we door de processen in een organisatie, de samenwerking van teams, de mate van betrokkenheid én het leertempo van mensen te optimaliseren.

Betrokkenheid en motivatie

We geloven dat ieder mens met zijn werk een bijdrage wil leveren aan het succes van de organisatie en de klanten. In onze aanpak zijn betrokkenheid en motivatie belangrijke (randvoor)waarden die essentieel zijn om impact te kunnen blijven maken.

Helaas blijkt uit onderzoek dat de meerderheid van de medewerkers zich niet betrokken voelt bij hun werk. In Nederland zelfs amper meer dan een kwart van alle werkenden.1 Ongeveer de helft van de managers en directeuren verliezen plezier in het werk omdat ze niet kunnen focussen op de toekomst en wat daarvoor nodig is. In plaats daarvan zijn ze bezig met de waan van de dag, brandjes blussen en bijsturen.2

Aandacht voor processen en samenwerking

Wij zijn ervan overtuigd dat dat anders kan. (Intrinsieke) motivatie en betrokkenheid nemen toe wanneer mensen grip hebben op het werk, fijn samenwerken, zich blijven ontwikkelen en zo ervaren dat ze een bijdrage leveren. En daar dragen wij aan bij door op alle niveaus in de organisatie zowel aan de proceskant, als op het vlak van samenwerking kennis en vaardigheden te vergroten.

Succesvolle strategische samenwerking

Op deze manier werken wij strategisch samen met onze klanten om transformatie van hun organisatie te realiseren. Zij bewijzen dat je een enorm verschil maakt in de markt, wanneer de motivatie en betrokkenheid hoog zijn en processen soepel lopen. Ze hebben meer plezier in hun werk, presteren beter, spelen beter in op veranderingen, hebben een grote voorsprong in het aantrekken van nieuwe mensen en zijn extreem goed in innoveren.

Dit klinkt interessant. Ik wil contact opnemen.

1.    Effectory, Global Employee Engagement indextm
2.    Twynstra Gudde

Meer weten?

We organiseren regelmatig een (online) Introductiesessie Lean & Learn Management. In deze sessie vertellen we je graag hoe een samenwerking met LearningWaves jou helpt om je doelen te realiseren.

Meld je meteen aan!
x