Iemand die fulltime werkt besteedt ongeveer 1/3 van zijn ‘wakkere tijd’ aan werken. Als ik mijn eigen uren optel, dan zit ik ongeveer op 40%. Ik vind dat een aanzienlijk deel en daarom wil ik die tijd goed besteden. Dus stel ik mezelf regelmatig de vraag: Welke functie heeft mijn werk in mijn leven?

Op dit moment wil ik dat mijn werk een drietal functies vervult:

Omgeving voor persoonlijke groei in volwassenheid

Wanneer ik mezelf ècht volwassen kan noemen, weet ik niet en misschien is het iets wat nooit helemaal lukt. Ik denk dat de manier waarop je communiceert een goede graadmeter is van volwassenheid. In mijn jeugd en tijdens mijn opleiding is voor deze ‘zachte kant’ van het werk nauwelijks aandacht geweest, iets wat ik bij veel mensen om me heen signaleer. De ideale omgeving om met jezelf en met je manier van communiceren geconfronteerd te worden is een omgeving waar er iets wezenlijks van je verwacht wordt. Taken en doelen die je alleen in teamverband kunt realiseren. Daarom wil ik graag dat mijn werkomgeving fungeert als spiegel voor mijn persoonlijke groei in samenwerking en communicatie.

Een podium van waaruit ik een significante bijdrage kan bieden aan de samenleving

We staan als samenleving op allerlei vlakken voor enorme evolutionaire opgaven. De energietransitie, geopolitieke aardverschuivingen, de nieuwe manier van organiseren, de impact van AI, heroriëntatie van de zorg en nog veel meer. Terwijl ik warm word van veel van deze onderwerpen, koos ik ervoor om me te specialiseren in de nieuwe manier van organiseren. Daarin staan autonomie, zingeving en (persoonlijke) groei centraal. Ik wil dat mijn werk een omgeving en een podium biedt waarin mijn bijdrage significant kan zijn.

Een prettige levensstijl met mijn gezin ondersteunen

Deze is natuurlijk het makkelijkst uit te leggen. Mijn vrouw en ik kozen er acht jaar geleden voor om ons leven helemaal om te gooien. We wilden vooral meer flexibiliteit in werktijden om de opvoeding van onze kinderen in te richten op een manier die past bij onze overtuigingen en de karakters van onze kinderen. We kozen beiden voor het ondernemerschap en houden elkaar er scherp op dat we de initiële gedachte van acht jaar geleden, handhaven in ons werk.

Het blootleggen van deze functies van werk, helpt me in het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. In het werk wat ik doe, de projecten waaraan ik deelneem, de manier waarop ik me opstel in teams, de eisen die ik stel aan mijn teamgenoten en aan mezelf, de trainingen die ik volg, de boeken die ik lees, de blogs die ik volg… Zo kan het maximale bereiken voor mijn persoonlijke doelen. Daarom zou ik iedereen willen uitdagen: Houd eens een functioneringsgesprek met je werk! In welke mate voldoet je baan eigenlijk aan datgene wat jij belangrijk vindt in je leven? Besteed je je kostbare tijd aan de juiste dingen? Zo ja: super. En zo niet: Ga het gesprek aan met je teamgenoten en/of je leidinggevende om er voor te zorgen dat de rest van 2017 weer helemaal bij je past!