Mertens Bouwbedrijf daagde SmitsVandenBroek adviseurs en accountants uit om de doorlooptijd van de jaarrekening te verkorten naar slechts één dag. Vennoot Jeroen Roumen en zijn team namen de uitdaging aan. Het resultaat? Dat zie je in deze film van oktober 2016. In de jaren erna is de doorlooptijd steeds korter geworden. Mooi voorbeeld hoe een lerend en goed op elkaar ingespeeld team resultaat boekt.