De maakindustrie is een essentiële sector in de Nederlandse economie. De sector heeft te maken met uitdagende trends:

  1. Kloof tussen gevraagde capaciteit en beschikbare arbeidskracht
  2. Behoefte aan 'sense and simplicity'
  3. Mass customization: groeiende vraag naar maatwerk
  4. Industry 4.0: disruptieve technologische ontwikkelingen
  5. Hoog innovatietempo vereist een leven lang leren
  6. Organisatiegraad verhogen nodig voor innovatiekracht

Deze trends vragen om een nieuwe manier van samenwerken; een systeemaanpassing, waar iedereen in de organisatie een rol in heeft. We noemen dat OS 4.0. als antwoord op de vierde industriële revolutie.

Meer weten? Vraag de whitepaper aan via onderstaand formulier.