“Ik geloof dat er een nieuwe norm in bedrijfsculturen is en ben vastbesloten anderen te inspireren om deze norm te omarmen: een wereld waarin groei, leren en voortdurende verbetering de kern vormen van elke succesvolle onderneming.” Dat is de drive van Maartje Henst.

Maartje studeerde begin 2023 af bij LearningWaves door een basis te leggen voor factbased consultancy. Haar nauwgezette aanpak en de manier waarop ze zich als young professional staande hield, maakten dat we niet anders konden dan Maartje in te lijven. Als de allereerste trainee bij LearningWaves startte ze in het najaar van 2023 met het opzetten van WaveCatchers, een traineeshipprogramma voor young professionals.

“Deze opdracht past perfect bij mij. Tijdens mijn afstudeerstage leerde ik de visie en aanpak van LearningWaves kennen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen bij LearningWaves impact heeft op het bedrijfsleven van morgen, daar wil ik graag aan bijdragen. Mijn drijfveer is om aan mijn generatie en de volgende te laten zien dat er een andere manier van werken is.” Maartje vindt dat de lerende organisatie de norm moet zijn. Een werkplek waar elke dag een kans is om te groeien zonder vast te zitten in oude gewoontes “omdat het nu eenmaal altijd al zo gedaan wordt”.

Met WaveCatchers draagt Maartje nu zelf bij aan het creëren van een omgeving waarin jong talent zich ontwikkelt en zelf actief bijdraagt aan het verbeteren van efficiëntie, het stimuleren van continue verbetering, het bevorderen van innovatie en een bedrijfscultuur waarin de mensen die er werken centraal staan. Kortom, een omgeving die young professionals inspireert, waar ze trots op zijn en graag deel van uitmaken.

“Als starter op de arbeidsmarkt heb je veel waardevolle kennis opgedaan, maar ook nog veel te leren. Vooral op het gebied van communicatie en samenwerken. Daar is helaas vaak te weinig aandacht voor. Ik koos voor LearningWaves omdat hier deze thema’s net zo belangrijk zijn als vakkennis. Een van mijn meest waardevolle inzichten is het besef dat niet openstaan voor feedback, gelijkstaat aan het belemmeren van mijn eigen groei. Feedback is essentieel voor je leerproces en een kans om te groeien.” 

Stuur Maartje een e-mail