Het grootste bouwwerk van de stad Arnhem renoveren met minimale hinder voor de omgeving. Een hele uitdaging als je het hebt over een 150 jaar oud riool, 270 cm breed en 180 cm hoog, van anderhalve kilometer lang dat dwars onder het centrum van de stad doorloopt. En dat was wel de opdracht die er voor Kumpen Renovatietechnieken lag. Samen met aannemingsbedrijf Van der Ven waren zij onder de naam ‘Combinatie Moerriool’ verantwoordelijk voor dit project. En dat is gelukt: er hoefde niet één straat opengebroken te worden.

Sterker nog, het project won vanwege de unieke sleufloze aanpak in 2018 al de No-Dig Award. Deze prestigieuze Award van de sectorvereniging NSTT wordt toegekend aan organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Het project trek veel aandacht. Gert-Jan Merkx, algemeen directeur van Kumpen, heeft samen met de rioolbeheerder van gemeente Arnhem veel nationale en internationale belangstellenden mogen ontvangen die meer wilden weten over dit innovatieve project.

Betrokkenheid, autonomie en meesterschap

“Een dergelijk project was nog nooit eerder gedaan in de wereld. Vooraf zijn er drie belangrijke randvoorwaarden opgesteld voor de uitvoering: minder hinder voor de omgeving, maximale veiligheid voor medewerkers en omgeving en optimale risicobeheersing. Wij zijn gespecialiseerd in de renovatie van gas-, water- en rioleringsleidingen en dit was ook voor ons uniek. Van tevoren wisten we dat we tijdens de uitvoering op basis van voortschrijden inzicht nieuwe technische oplossingen zouden moeten bedenken en doorvoeren. Dus besloot ik vanaf dag één de ‘Iedere dag beter’-aanpak toe te passen.

Wij gingen de uitdaging aan om iedere dag op basis van voortschrijdend inzicht de aanpak steeds weer te verbeteren. En daar heb ik het hele team bij betrokken. We maakten gebruik van een Lean planning en hielden iedere dag een Daily Stand met het hele uitvoeringsteam. Ik heb veel aandacht besteed aan openheid en een veilige sfeer zodat onze experts ook de vrijheid voelden om zelf steeds nieuwe ideeën in te brengen. We bepaalden steeds gezamenlijk wat de effectiviteit, impact en haalbaarheid van ideeën was. Zo werd het project echt hun project. Twee jaar lang reisden zes van onze collega’s twee jaar lang dagelijks vanuit België richting Arnhem om zich bijna letterlijk tussen de drollen te begeven. Ik zorgde zelf dat ik er iedere week was. En niet één keer heb ik een van mijn mannen met tegenzin zien werken. De motivatie om deze klus op de best mogelijk manier te klaren was ontzettend hoog. Ik ben ervan overtuigd dat dat komt omdat alle teamleden zich verbonden voelden met het project, ze autonoom ideeën konden inbrengen en doorvoeren en bovendien hun eigen meesterschap als vakman tijdens het project verder konden ontwikkelen.

Innovatie

De goot en de banketten (een soort bank aan weerszijden van de goot) zijn bekleed met honderden panelen van polymeerbeton. Het team van Kumpen bedacht een alternatieve oplossing voor het oorspronkelijke plan voor de bedekking van de bodem. “In plaats van vijf prefab polymeer betondelen waren er slechts twee per meter nodig”, licht Gert-Jan toe. “Dat betekende dat er minder vervoer nodig was en dus minder hinder op straatniveau. Bovendien heeft deze oplossing een betere constructieve waarde. Een superoptimalisatie dus. En dat is slechts één van de vele technische innovaties die we hebben kunnen doorvoeren die ook bij toekomstige projecten van toegevoegde waarde zijn.” 

Naarmate het team meer in de flow van continu verbeteren kwam en de belangrijkste technische drempels genomen waren, was er nog meer enthousiasme en drive om ook op andere vlakken te innoveren. Zo bedachten ze ook een methodiek waarmee de prefab-panelen op geen enkele manier meer door mankracht vervoerd of verplaatst hoefden te worden. Gert-Jan legt uit dat de panelen 150 tot 200 kilo per stuk wegen en moesten worden aangevoerd door een mangat van 60 bij 60 centimeter. “Je kunt je voorstellen wat een enorme innovatie dat is op het gebied van de veiligheid en duurzame inzetbaarheid van mijn mensen. Hoe die methodiek werkt? Dat blijft nog even het geheim van de smit”, lacht Gert-Jan trots.

Kumpen Renovatietechnieken

Gert-Jan Merkx is Algemeen directeur van Kumpen Renovatietechnieken, onderdeel van de Willemen Groep. Ze zijn als sinds 1945 gespecialiseerd in de renovatie van gas-, water- en rioleringsleidingen en kiest bewust voor renovatietechnieken die zo weinig mogelijk hinder en overlast met zich meebrengen. Nadat Gert-Jan de Training Lean & Learn Management had gevolgd, startte hij in 2017 met de MBL. “Mijn devies is geworden: bij het grootste probleem, vind je ook de grootste schat. En zo hebben we inmiddels al heel wat schatten gevonden!”