Zo’n twee jaar geleden was Ronald Vos, projectteamleider bij Van Delft Groep, als installatiepartner bij een tweedaagse kick-off voor een nieuwbouwproject georganiseerd door Bouwbedrijf Van der Heijden. Hij was zo enthousiast over die aanpak en wat hij zag bij LearningWaves, dat hij wilde weten wat wij nog meer te bieden hadden. Niet lang daarna besloot hij de Lean & Learn Professional Training te volgen. “Het belangrijkste wat ik daaruit heb meegenomen is dat ik continu reflecteer op wat we doen: waarom doen we iets en is het nuttig of niet? Die bril kan ik niet meer afzetten.”

De Lean & Learn Professional Training is voor mensen op de werkvloer, teamleiders en middenmanagers die meer grip willen op hun werk, meer rust willen ervaren en meer tijd aan verbeteringen willen kunnen besteden. “Mijn rol binnen de Van Delft Groep veranderde van projectleider in projectteamleider”, vertelt Ronald. “Dat betekende dat ik meer verantwoordelijkheid kreeg en me meer met de strategie en ontwikkeling van het team bezig moest houden. Door de volle planning en het operationele werk, kwam ik daar echter te weinig aan toe. Dus ik wilde het anders gaan doen.”
 

Opvallende resultaten

Voordat hij de training volgde, had Ronald al een andere kijk op zaken. Langzaamaan nam hij niet alleen zijn team, maar ook opdrachtgevers en leveranciers mee in zijn ideeën. “Ondertussen doen we meer projecten met dezelfde mensen en wordt er meer gelachen in plaats van gediscussieerd. Er is betere samenwerking onderling en met externe partners, er is meer structuur en overzicht en dus meer rust. Daardoor is onze planningsbetrouwbaarheid verbeterd. Dat geeft ruimte om te acteren als er wel nog een calamiteit of afwijking optreedt of om nieuwe verbeteringen door te voeren. Als team functioneren we beter en ik vind mijn werk leuker. En het mooie is, het begint op te vallen bij mijn collega’s.”

Feest der herkenning

“Het grappige was dat ik eigenlijk al iedere dag doe, wat je in de training leert. Alleen had ik me nooit gerealiseerd dat ik dat ook in mijn werkomgeving zou kunnen toepassen. Dat was echt een inzicht dat voor een doorbraak in mijn werk heeft gezorgd.” Ronald is vader van twee zoons van 12 en 8 jaar oud. Zijn oudste heeft autisme. Na veel omwegen geven ze hem thuisonderwijs. “Thuis is alles gelabeld met pictogrammen die duidelijkheid en structuur geven. Alles wat we doen, moet voor mijn zoon logisch zijn anders geeft het stress. Mezelf afvragen waarom ik iets doe en wat het doel ervan is, deed ik thuis dus al. Ik vond het geweldig om bij LearningWaves te zien dat er dus blijkbaar al mensen zijn die op die manier naar werk kijken.”

'Als je het niet in één keer ziet' bij Ronald thuis

Is het niet nuttig? Dan doen we het niet meer!

Ronald heeft zijn training inmiddels afgerond en ondertussen met zijn team al behoorlijk wat procesverbeteringen kunnen doorvoeren. “Ik ben gewoon begonnen met de zaken waar mijn teamleden last van hadden met de handvatten die ik daarvoor in de training heb gekregen, zoals het proces in kaart brengen met een Value Stream Map (VSM). Zo tekenen we bijvoorbeeld geen waterleidingen meer bij een woningbouwproject. Het bleek namelijk dat onze monteurs deze helemaal niet gebruikten omdat ze vanuit hun expertise en ervaring goed genoeg inzicht hebben om het leidingwerk te plaatsen. Dat scheelt de engineer gemiddeld twee uur tekenwerk per unit. Doe dat keer tien appartementen en nog een keer het aantal projecten per jaar; dat bespaart ons een hoop tijd.”

Kan het anders?

“Sommige werkzaamheden waren wel nodig, maar kostten veel tijd. In dat geval hebben we gekeken of het anders kon. Bij veel projecten moet het tekenwerk steeds weer aangepast worden op basis van gewijzigde of nieuwe informatie die opdrachtgevers in de loop van het proces aanleveren. Daardoor kost dit veel extra tijd en dus overwerk. Samen met onze engineer hebben we gekeken welke informatie we op welk moment nodig hebben. Daar hebben we een overzicht van gemaakt. Dat delen we nu met een aanleverdatum met de opdrachtgever. De engineer hoeft nu maar één keer een tekening te maken die in één keer goed is. Hierdoor hoeven we geen projecten meer door te schuiven op de planning. Sterker nog, we hebben zelfs ruimte voor een extra project.”