Ben je ervan overtuigd dat jij en jouw team meer in jullie mars hebben, maar dat jullie je volle potentieel niet bereiken door de uitdagingen van de schaalsprong? Heb je, als directeur of HR-manager, het gevoel dat je ondanks jullie onvermoeibare inzet en expertise, toch niet de successen behalen die binnen bereik zouden moeten zijn? Helaas zien wij dit vaker in organisaties: doelen zijn geformuleerd, kaders gecreëerd, iedereen lijkt in de meewerkstand én toch blijven de resultaten achter bij de verwachtingen.

“Wat doen we verkeerd?”, horen we dan. En het is helemaal niet gezegd dat je iets verkeerd doet. Wat wel kan zijn, is dat je nog niet aan de juiste aspecten in je organisatie aandacht geeft. Of dat er eerst nog iets anders moet gebeuren, om het potentieel tot bloei te laten komen.

Bovenstroom en onderstroom

In iedere organisatie heb je te maken met een bovenstroom en een onderstroom. In de bovenstroom draait alles om het proces: de kunst van het plannen en uitvoeren, het optimaal inzetten van de beschikbare bronnen en resources om je doelen te bereiken. In de onderstroom werken minder zichtbare en tastbare factoren, zoals cultuur, teamdynamiek en persoonlijke drijfveren. Bovenstroom en onderstroom zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben effect op elkaar. Niet helpende teamdynamiek kan een negatief effect hebben op de gestelde doelen. En andersom is net zo waar: als de gestelde doelen niet helder zijn, kan dit net zo’n negatief effect hebben op dynamiek. In beide gevallen blijven de resultaten achter.

Succesvolle organisaties kenmerken zich vaak door sterk leiderschap op alle niveaus, waarbij er zowel sturing is in de bovenstroom, als coaching in de onderstroom. Als de juiste mensen aan de juisten knoppen draaien, leidt dit tot winst. En met 'winst' bedoelen we niet alleen financieel succes, maar ook winst in teamgeest, innovatie en duurzame groei.

Beweging in de gewenste richting

Tijdens de Masterclass Leiderschap in People, Process & Innovation maak je kennis met alle aspecten op ieder niveau van je organisatie: organisatie, team en individu. Je leert bovenstroom- en onderstroomelementen onderscheiden zodat je weet waar het mogelijk stropt. Met dat inzicht kun je aan de slag om weer flow in je organisatie te krijgen.

Onderwerpen

  • Een nieuw perspectief: de organisatie als coOperating System
  • Bovenstroom en onderstroom
  • De aspecten op organisatie-, team- en individueel niveau
  • De invulling van jouw richtinggevende taak en coachend leiderschap.
     

Sprekers

 

Erik Giebels is partner en trainer/consultant bij LearningWaves. Hij is een van de grondleggers van het LearningWaves gedachtengoed en de bijbehorende aanpak waarmee organisaties stabieler én flexibeler worden en mensen met meer motivatie en plezier aan het werk zijn. Zowel op het podium als in zijn rol als consultant, inspireert en begeleidt Erik directeuren en hun teams op het gebied van organisatie-inrichting en teamontwikkeling. Voeg Erik toe aan je netwerk op LinkedIn >>

Thijs van Schijndel startte zijn loopbaan in de operatie van een productiebedrijf in de machinebouw en metaalindustrie. Als Hoofd Bedrijfsbureau en lid van het MT maakte hij zich hard voor procesverbetering en meer werkplezier en zag wat dat met het bedrijf deed. Dat gunt hij andere bedrijven ook. Thijs kent dus het klappen van de zweep en neemt die ervaring mee in de begeleiding van directeuren en teams van maakbedrijven. Voeg Thijs toe aan je netwerk op LinkedIn >>