Als onderdeel van het Supply Chain Traject, voerden hoofdaannemer Trebbe en haar ketenpartners eind 2016 een experiment uit om samen één woning compleet in flow te bouwen en daarvan te leren. De doelen van dit experiment: de potentie ontdekken in het verhogen van de klantwaarde, het verlagen van de kostprijs, écht samenwerken en het flink verkorten van de doorlooptijd, zonder daarbij in te boeten op de keuzevrijheid van de klant en de kwaliteit van de bouw. Wat blijkt: deze doelen zijn meer dan haalbaar. En de manier van samenwerken leidt ook nog tot meer werkplezier.

Trebbe, de conceptuele ontwikkelende bouwer uit Enschede, startte in maart 2015 met het Supply Chain Traject van Arpa. Samen met de door hen geselecteerde ketenpartners van BasisWonen, realiseerden zij eind vorig jaar 40 woningen op een seriematig project in Nijmegen. Ze grepen de kans aan om met één van die 40 woningen een experiment uit te voeren, door die van A tot Z, in slechts twintig dagen tijd, compleet in flow te bouwen en op te leveren.

[Tekst gaat verder onder de video]

Rode knop: “Waar je struikelt…”

Doordat de volgorde van het bouwen anders is dan bij seriematige bouw, vonden er veel verschuivingen plaats in de uit te voeren werkzaamheden. Waar voorheen vaak werd gepland op dagniveau, werd nu een Lean Planning op uurniveau gemaakt. Alle ketenpartners werden bij het plannen betrokken en ieder gaf vanuit zijn of haar specialisme aan hoeveel tijd er nodig was voor een bewerking. Hierdoor ontstond er een efficiënte en gedragen planning. Een ‘rode knop’, te vergelijken met het ‘andon’ koord van Toyota, werd ingedrukt wanneer de planning anders liep dan verwacht. De bouw werd stilgelegd en de betrokkenen kwamen dan samen om te zoeken naar een oplossing. Waar je struikelt ligt immers je grootste schat begraven. Dit waren steeds dé momenten om te leren van en met elkaar.

“Het experiment vormt een belangrijke stap binnen het Supply Chain Traject. We wilden inzicht krijgen in alle activiteiten en een zogenaamd ‘ultieme’ situatie nabootsen voor het bouwen van één woning. Alleen dat kan er voor zorgen dan je anders leert kijken naar eventuele belemmeringen en gezamenlijk beslissingen neemt voor de volgende stap; het balanceren en levellen van werkzaamheden om uiteindelijk flow binnen de keten te creëren.“

“Foutvrij van mij”

Naast een andere systematiek van plannen bracht de nieuwe werkwijze nog enkele uitdagingen met zich mee. De ene bewerking volgde de andere direct op. Dit betekende dat de eerste bewerking in één keer goed uitgevoerd moest zijn, voordat de daaropvolgende bewerking kon beginnen. De voorbereiding van het werk moest tot in de puntjes verzorgd zijn, omdat er geen tijd voor herstel van fouten was.

Het vervolg

Bij Lean ligt de focus op het creëren van doorlooptijdverkorting en klantwaarde. Naast de financiële voordelen die voortkomen uit een kortere bouwtijd, zijn dit ook de drijfveren voor verbeteren en leren. Gedurende de twintig dagen werden continu metingen uitgevoerd om het totale proces in kaart te brengen. Een speciaal meetteam dat bestond uit medewerkers van Trebbe en Arpa, heeft iedere minuut de geplande werkzaamheden in de woning gemonitord.  

Patrick Peet, hoofd productie Wonen bij Trebbe en ketenregisseur binnen het Supply Chain Traject

“Vanuit de metingen en evaluaties gaan we de verbeterpunten verwerken. Samen gaan we onderzoeken wat het optimum is voor alle partijen. Dit gaan we doen door nog enkele pilots te draaien en deze te evalueren. Uiteindelijk zetten we ons geoptimaliseerde proces naar een standaardproces om; dat is mijn droom. Of het bouwen in 20 dagen wordt, dat valt te bezien.“

- Patrick Peet, hoofd productie Wonen bij Trebbe en ketenregisseur binnen het Supply Chain Traject

De meetgegevens leveren een schat aan informatie over bewerkingstijden, manuren, verspillingen en afhankelijkheden. Het grote percentage aan verspillingen geeft de mogelijkheid om gericht te gaan verbeteren en deze verbeteringen vervolgens door te vertalen in een verlaging van de kostprijs. De focus voor 2017 ligt nu eerst op het creëren van flow in de verschillende werkzaamheden op projectniveau; het volgende ‘experiment’ voor Trebbe en haar ketenpartners.

Trebbe belichtte het hele experiment in een speciale uitgave