In 2019 maakte van Iersel Geveltechniek een behoorlijk groei door. In één jaar tijd startten er 17 nieuwe collega’s. Deze groei was een logisch gevolg van de bewuste keuze om te willen verjongen als bedrijf. “Nieuwe mensen kennen niet alleen de nieuwe ontwikkelingen en technieken, ze brengen ook een frisse en positief-kritische blik mee. Die heb je nodig om patronen van de ‘oude garde’ te doorbreken. Alleen zo kunnen we continu bezig zijn met productinnovatie.”

Productinnovatie staat hoog in het vaandel bij Ad van Iersel, de vierde generatie directeur-eigenaar. Hij wil kunnen blijven beantwoorden aan de steeds hogere eisen van zijn klanten op het niveau dat Van Iersel al meer dan 100 jaar hooghoudt. “Dat vraagt om een bepaalde manier van denken en werken. En daar wil je iedereen in je bedrijf in meenemen. Anders werkt het niet.”

Al in 2006 zette Van Iersel Geveltechniek de eerste stappen om het bedrijf Lean & Learn te organiseren. Iedere dag bezig zijn met wat nog beter kan, zit inmiddels bij alle medewerkers in het systeem. “Als er dus nieuwe collega’s starten, is het erg belangrijk dat zij ook zo snel mogelijk in deze ‘verbetermodus’ komen, anders wordt het heel lastig communiceren en samenwerken”, geeft Marieke Vissers-Polak aan. Als Hoofd Bedrijfsbureau is ze nauw betrokken met de cultuur en organisatieontwikkeling. “We vroegen ons daarom af hoe we deze medewerkers efficiënt konden trainen en meenemen in onze manier van werken en klopten daarvoor begin dit jaar bij Erik Giebels aan. Hij stelde ons de vraag of nog voldoende duidelijk was waarom we deze manier van werken hanteren.”

Waarom

Vanuit LearningWaves is Erik al vanaf dag één betrokken bij Van Iersel Geveltechniek. Hij kent hun historie en vooral ook hun doelen dus erg goed. Hij adviseerde hen om hun droomdoel nog eens onder de loep te nemen. “Als je wilt groeien, is het belangrijk dat je ook de juiste mensen aantrekt. Mensen die zich kunnen vinden in jouw ideeën en doelen. Bovendien wil je dat medewerkers weten hoe ze zelf daaraan kunnen bijdragen. Dat zorgt voor betrokkenheid en motivatie. Het woord ‘doelen’ geeft al aan dat het antwoord op die ‘waarom’-vraag met de toekomst te maken heeft. Je doet niet wat je doet omdat je dat zo in het verleden nou eenmaal bedacht hebt. Je wilt ergens naar toe werken.” 

Droomdoel

Een droomdoel beschrijft een inspirerende ‘stip op de horizon’ voor wat je als organisatie wilt bereiken. Het formuleren van een duidelijk droomdoel voor het bedrijf werkt als een kompas voor de ontwikkelingen die je in de komende jaren wil doormaken. Het verbindt medewerkers doordat ze weten waaraan ze samen bijdragen. Bij het werven van nieuwe medewerkers helpt het de juiste mensen aan te spreken die zich in dat doel herkennen. Het is belangrijk dat een droomdoel aansluit bij een doel of wens die al bij een groot deel van de mensen leeft. Dan haken medewerkers makkelijker aan. Een visualisatie kan vervolgens helpen dit doel voor iedereen binnen het bedrijf helder te maken.

Samen stappen zetten

Ad en Marieke planden daarom samen met Erik een speciale sessie met hun leidende coalitie, een groep interne kartrekkers. “We beseften dat het voor ons als MT wel duidelijk was, maar voor de rest van het bedrijf nog niet. Dus zeker voor nieuwe mensen niet. Hoe ziet de toekomst eruit? En hoe vertaalt zich dit naar de werkvloer?

Om de visie van de directie ook duidelijk over te kunnen brengen naar de rest van de organisatie, begeleidde Erik hen bij vervolgsessies met de gangmakers in de organisatie. “In verschillende rondes brachten we met hen samen de toekomst in beeld. Wat betekent dit voor sales? Wat is er nodig op het gebied van de interne communicatie? Welke eisen zijn er voor engineering en productie? En welk HR beleid hoort er bij zo’n organisatie?” De antwoorden hierop werden letterlijk uitgetekend. Met deze manier van visualiseren ontstaan er mooie gesprekken waardoor de beelden uiteindelijk steeds meer op elkaar gaan lijken.

Training op maat

Nadat er weer een opgefrist droomdoel geformuleerd was, was de tijd rijp om de nieuwe medewerkers daarin mee te nemen. “Het was ons nu duidelijk dat we behoefte hadden aan training op maat waarin medewerkers meteen specifiek over Lean & Learn binnen Van Iersel Geveltechniek leren”, vertelt Marieke. “Samen met Erik hebben we die training vormgegeven. Het fijne van zo’n training op maat is dat je alleen met je eigen mensen in de training zit. Je kunt dan heel gericht jouw klant centraal zetten en inzoomen op de eigen cultuur en werkwijze. Het resultaat is dat iedereen snel dezelfde kennis heeft en dezelfde taal spreekt. Dat werkt teamversterkend. Maar dat was nog niet het mooiste...

"Het resultaat is dat iedereen snel dezelfde kennis heeft en dezelfde taal spreekt. Dat werkt teamversterkend."

Aan het begin van de training gaven we uitleg over het droomdoel. Na afloop vroegen we de nieuwe collega’s welke innovaties ze de komende maanden zouden willen oppakken. Deze bleken perfect aan te sluiten bij onze ontwikkelrichting. Een aantal initiatieven stond zelfs al jaren op het ‘verlanglijstje’, maar tot nu toe hadden we niet de juiste kennis en vaardigheden in huis. Deze training leverde zo een directe bijdrage aan onze doelstelling: verjongen om continu te blijven innoveren.”