‘Zorg ervoor dat je jezelf overbodig maakt, dan heb je alle tijd om te verbeteren’, dat advies kreeg Ronald Aalbersberg bij zijn eerste verbetertraject. Het heeft hem veel gebracht. Ronald is opgeleid als medisch analist en werkte jaren in het Microbiologisch lab van een ziekenhuis. In 2006 werd hij gevraagd de verbetermogelijkheden van het lab in kaart te brengen. Daar begon zijn Lean-reis die al snel uitmondde in een functie als vaste Lean Adviseur binnen het ziekenhuis. Ronald schoolde zich grondig in de principes. Hij haalde zijn Lean Blackbelt, certificeerde zich op onderdelen van TWI (Training Within Industry) en behoorde bij de eerste lichting MBL’ers van LearningWaves.

Als consultant bij LearningWaves werkt Ronald met name in de maakindustrie en zorg. “De principes zijn generiek. In de zorg kom je met Lean & Learn wel bijzondere zaken tegen, zo is de klant (patiënt) onderdeel van je proces. Het gaat erom de methodieken toe te spitsen op de situatie. En belangrijk: met alleen het inzetten van methodieken kom je er echt niet. Verbeteren gaat veel meer om het ontwikkelen van mensen en teams. Je wilt ervoor zorgen dat continu verbeteren onderdeel wordt van hun dagelijkse werkzaamheden. Dat ze plezier ervaren in verbeteren en daarmee hun werk steeds effectiever én leuker maken.”

Enthousiast, analytisch kritisch, prettig in de omgang met mensen, nieuwsgierig en praktisch, dat zijn begrippen die Ronald typeren. Is er een probleem of verbeterbehoefte dan is het eerste wat Ronald zal zeggen: “Ik kom wel even kijken,” om vervolgens met het team te graven naar de grondoorzaak en een krachtige aanpak. Dit alles doet hij aan de hand van de 'Iedere Dag Beter' structuur van LearningWaves. Ronald voert ook regelmatig experimenten uit met de teams. Op basis daarvan wordt bekeken welke doorlooptijdverkorting er kan worden doorgevoerd. Resultaten als verdubbeling en zelfs verdrievoudiging van de productie zijn daarbij geen uitzondering!

Stuur Ronald een e-mail