Ik heb best wat reacties gekregen op mijn blog van 14 maart jl. waarin ik pleit voor een coOperating System voor organisaties. Veel positieve reacties op het concept, maar ook gezonde kritische vragen over hoe zo’n Operating System werkt en wat het dan oplevert.

Een coOperating system (cOS) voor een organisatie is natuurlijk nooit een doel op zich. Als dat het geval zou zijn, dan is het risico groot dat je ongezonde bureaucratie gaat organiseren. Hoe je dan een cOS organiseert? Daar wil ik en ga ik zeker nog meer over delen. Maar eerst wil ik ingaan op de hamvraag: Wat levert een cOS op?

Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid is sinds een aantal jaren enorm 'hot' en als je het mij vraagt ook enorm aan erosie onderhevig. Toch staat het centraal bij het creëren van het juiste cOS. Bij velen roept het begrip duurzaamheid direct de associatie op met 'groen en milieuvriendelijk'. De context is echter veel breder. Als je het woord letterlijk neemt, dan betekent het: bedoeld om lang mee te gaan. Het Engelse woord 'sustainability' dekt wellicht beter de lading. Dit is afgeleid van het werkwoord 'to sustain', wat letterlijk betekent: volhouden.

Ik wil in dit geval (terug) naar de oorspronkelijke betekenis van duurzaamheid in organisatieperspectief. Hoe organiseer je een onderneming die het lang volhoudt? Daarvoor is veel nodig: een fijne werkplek, goede financiële resultaten, enthousiaste klanten, gezonde collega's, zorg voor de omgeving, natuurlijk ook zorg voor onze planeet en nog veel meer. Je kunt al deze aspecten indelen in drie categorieën: People, Planet en Profit. In het inspirerende boek Netto Positief van Paul Polman en Andrew Winston staat in dit kader de volgende vraag centraal: 'Is de wereld beter af omdat jouw organisatie bestaat?' Pas als je hierop voor alle gebieden (People, Planet, Profit) volmondig 'ja' kunt antwoorden, heeft jouw organisatie een basis om het eeuwen vol te houden.

Blijvend rendement

Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen blijven bestaan, is financieel rendement. En juist op dat gebied is de vraag van duurzaamheid zo cruciaal. Hoe kun je financieel rendement duurzaam, oftewel blijvend maken? Dat het antwoord op die vraag multidimensionaal is, is natuurlijk helemaal niet nieuw. Toch is het antwoord in veel gevallen helaas behoorlijk ééndimensionaal de afgelopen decennia. Het cOS zorgt voor een handvat voor iedereen in de organisatie om de samenwerking zo in te richten dat het voor alle betrokkenen uitdagend, aantrekkelijk en rendabel is, want alleen een duurzaam ingerichte organisatie kan blijvend rendement opleveren.

Duurzame samenwerking

Een cOS heeft daarom de opgave om deze duurzame manier van ondernemen mogelijk te maken. Omdat een Operating System zich specifiek richt op soepele samenwerking, duiden we dit met de titel 'Duurzame samenwerking'.

De 'input' van de organisatie bestaat uit mensen, grondstoffen en geld. In de organisatie werken deze drie ingrediënten samen. Doe je dit op een duurzame manier, dan zijn dit de resultaten:

  • De mensen die samenwerken halen voldoening uit hun werk en worden steeds vaardiger.
  • De gebruikte grondstoffen worden verwerkt in diensten en eindproducten die voor People en Planet waarde toevoegen.
  • Een financieel duurzaam rendement.

Schematisch ziet dat er zo uit:

Resultaat

Dit is het antwoord op de (terechte) vraag wat een cOS oplevert: een duurzame organisatie. Het is belangrijk om regelmatig te checken of de manier van organiseren in je organisatie (nog) bijdraagt aan ‘het lang volhouden’.

Reageer op Eriks blog