‘Culture eats strategy for breakfast’, zeggen ze. Je bedrijfscultuur is enorm bepalend voor het succes van je organisatie. Het kan een drijvende kracht zijn achter innovatie of juiste een beperkende factor. Daarom is het niet alleen belangrijk om bewust aandacht te hebben voor de cultuur in je organisatie. Bij Breman Installatiegroep hebben ze er zelfs een naam voor: Bremanisme of het Breman systeem. “De basis hiervan is al in 1972 gelegd door Reind Breman, één van de vijf zonen van oprichter Tijmen Breman. Hij vond dat de mensen die de arbeid verrichten evenveel recht hebben op de organisatie als de eigenaren. Dus hebben onze bijna 1.800 medewerkers zeggenschap en delen mee in de winst.”

René Breman is mede-directeur en sinds 2016 ook Chief Vision Officer, of verbinder. “We zijn een echt familiebedrijf dat ik tegenwoordig samen met mijn neef en kleinzoon van Reind en Erik van Heuveln mag leiden. Het Breman DNA is er altijd geweest, maar helaas op enig moment wel op de achtergrond geraakt doordat er extern management was aangesteld. Daarom zijn we daar een aantal jaren geleden heel bewust mee aan de slag gegaan aan de hand van een kernwaardentraject. Daarbij is een grote vertegenwoordiging van alle medewerkers betrokken. In totaal hebben we 450 collega’s gesproken, zelfs op hun thuisadres als dat nodig was.”

Breman DNA

Dat resulteerde in het Breman DNA waarin de belangrijkste kernwaarden zijn vastgelegd: dienend leiderschap, rentmeesterschap, lokaal ondernemerschap en gedeelde verantwoordelijkheid door medezeggenschap. “De derde heeft een dubbele lading. We schrijven de k in lokaal op z’n kop, zodat je ook ‘loyaal’ kunt lezen. Daarmee willen we benadrukken dat de lokale ondernemers onderdeel zijn van de groep. Het belang van de groep staat altijd voorop. Vanuit ons dna zijn vervolgens ook ons hogere doel, de missie of zoals wij zeggen, ons gewaagd doel en onze kernkwaliteiten. Die hebben we expliciet gemaakt in een visievierluik dat we ook met de rest van de wereld delen. Het is dus niet alleen iets dit intern schuilt, maar ook wat we heel bewust naar buiten willen dragen.”

“In dit traject had ik de rol op me genomen om van vanuit ons dna alle organisatorische processen te ondersteunen binnen en tussen de bedrijven in onze groep. Het Breman DNA beschrijft wie we zijn, langs welke meetlat we beslissingen nemen en dat de beslissingen de toets van de kernwaarden doorstaan. Het geeft ons richting in waar we naartoe willen gaan en op welke manier we dat willen doen. Het bindt onze mensen en geeft hen richting bij het dagelijkse werk. Ik zorgde dat dit overal geborgd en nageleefd wordt."

Self fulfilling prophecy

"Bedrijfscultuur, weten wij uit ervaring, is namelijk iets levends en je moet het aandacht geven om levend te houden. Een organisatie is continu onder invloed van de omgeving en continu in beweging. Mensen komen en gaan. Daarom moet cultuur onderdeel zijn van je dagelijkse bedrijfsvoering. Je wil dat een zo groot mogelijke groep dit dna uitdraagt. Dat gebeurt niet vanzelf. Daarvoor zetten we alle middelen in en communiceren we er zo vaak en zo breed mogelijk over: op ons intranet, in ons medewerkersmagazine Bremanbreed, op posters bij de koffieautomaat, tijdens speciale sessies, in werkgroepen, in persoonlijke verhalen van Bremannen (en vrouwen!) op onze website. We zijn er heel open en transparant in. Ik deel dit ook op Linkedin bijvoorbeeld. Dan krijg ik wel eens het commentaar dat we ‘toch nog niet zo ver zijn?’ Ik vind het dan mooi dat we erover in gesprek kunnen. Bovendien geloof ik dat je het door het overtuigd uit te dragen, zorgt dat je je er ook naar gaat gedragen. Als een selffulfilling prophecy, zeg maar."

Kritiek

"Natuurlijk zijn er altijd mensen die er wat van vinden. Sommigen vinden het fantastisch. Sommigen vinden dat het niet zo expliciet hoeft. Sommigen vinden het zelf totale onzin. En dat is ook oké. Authentiek willen zijn vanuit organisatie-dna vraagt om een duidelijke richting en keuzes. Dat betekent ook dat je van sommige mensen afscheid neemt, of zij van jou, omdat er geen match meer is. Wat wel mooi was om te zien, is dat juist de mensen die in het begin de meeste weerstand ervaarden, het meest betrokken waren en het hardst meededen omdat ze wilden weten wat de impact was. Die mensen zijn in dit hele proces ook heel waardevol vanwege hun kritische blik.

Als ik vanuit waar we nu staan terugkijk, is de betrokkenheid in onze organisatie enorm gegroeid. Voorstellen en besluiten zijn beter en effectiever geworden. Onze positie als aantrekkelijke werkgever is versterkt. Wij zijn een bijzonder bedrijf met een unieke structuur en met het Breman DNA onderscheiden we ons van andere bedrijven.”

Breman Installatiegroep
De Breman Installatiegroep is een landelijk werkende groep van 28 gespecialiseerde installatiebedrijven voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Breman draagt zorg voor de hele levenscyclus van installaties in gebouwen met bewoners en gebruiker. Van advies, ontwerp, tot service, onderhoud en vervanging.  Breman streeft naar Iedereen energiepositief. Dat betekent meer energie teruggeven aan medewerkers, klanten en aarde, dan het kost.