Bij het toepassen van ons Lean & Learn gedachtegoed gaan wij uit van een analoge manier van werken. Dat heeft een belangrijk reden: het team en de onderlinge interactie staan centraal in onze aanpak. Je wilt gebruik maken van elkaars kennis, direct met elkaar in gesprek kunnen gaan en commitment creëren binnen het bouwteam. Dat leidt uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen optimale planning en een gemotiveerd team. Toch krijgen we regelmatig de vraag van onze klanten: “Kan dat niet wat moderner?”

En die vraag snappen wij ook. We leven in een digitale wereld en de behoefte om vanaf meerdere locaties toegang te hebben tot de planningen en afspraken, is meer dan terecht. Soms is een papieren planning te groot in oppervlakte om centraal op te hangen. Je kunt te maken hebben met internationale teams en verschillende tijdzones, waardoor het niet zo eenvoudig is om offline te plannen. Of neem de situatie waarin we ons momenteel bevinden waar afstand houden en zo veel mogelijk thuiswerken is aanbevolen. Tegelijkertijd heeft de huidige coronasituatie ons juist doen ervaren hoe belangrijk fysieke, menselijk interactie is voor het gevoel van verbondenheid, wederzijds vertrouwen en begrip.

Voorwaarden digitaal Lean Plannen

Een tool voor digitaal Lean Plannen kan een uitstekend hulpmiddel zijn, mits de menselijke interactie centraal staat. Gebruik software om vooral te visualiseren, weergeven, opslaan en inzien en automatiseer zo min mogelijk. Het is belangrijk dat de professionals die plannen zo veel mogelijk zelf de nodige handelingen en acties uitvoeren om een goede planning in te vullen.

Daarnaast wil je dat planningssoftware laagdrempelig in gebruik is. Digitalisering van de Lean Planning mag niet leiden tot uitsluiting van een teamlid omdat deze minder bekwaam is met de techniek. Tenslotte is het belangrijk dat het systeem transparant is, zodat afstemming tussen teamleden en disciplines helder en eenvoudig is.

Besluit je om bij het Lean Plannen gebruik te maken van een digitale oplossing, check dan of die aan deze factoren voldoet:

  • planning vanaf meerdere locaties beschikbaar maken;
  • vooral visualiseren, minimaal automatiseren;
  • laagdrempelig en eenvoudig in gebruik;
  • transparant.

Webinar (Digitaal) Lean Plannen

Wil je een digitale oplossing gaan gebruiken in jouw team of organisatie, doen dan goed vooronderzoek. En het devies blijft: kom nog steeds zo veel mogelijk fysiek bij elkaar. De tool vervangt niet de methodiek.

Er zijn meerdere aanbieders en tools waarmee digitaal Lean Plannen mogelijk is, bijvoorbeeld KYP en Nialli Visual Planner. De Nederlandse leverancier van Nialli Visual Planner, ComCross, heeft Paul van der Veer als expert uitgenodigd om tijdens hun webinar meer te vertellen over de methodieken Lean Plannen & Engineeren. Daarnaast geven zijzelf een korte introductie van hun eigen oplossingen.

Webinar (Digitaal) Lean Plannen
Dit Webinar (Digitaal) Lean Plannen van Comcross vindt plaats op 8 december a.s. om 15.00. Deelname is gratis.

Aanmelden Webinar (Digitaal) Lean Plannen