Bij de Lean & Learn aanpak draait alles om leren en innoveren. Om te achterhalen wat je kunt innoveren, is het nodig om regelmatig te evalueren. Daarbij bestaat vaak de neiging om te kijken naar wat er fout ging. Het is echter ook heel waardevol om stil te staan bij wat er goed ging. Dat draagt namelijk bij aan een positieve stemming en helpt bij het oppakken van zaken die de volgende keer beter kunnen.

Een retrospect is een mooie methodiek om met je team terug te kijken op een project of het dagelijks werk om succes te vieren en te leren. Bij een goede retrospect focus je op drie verschillende aspecten:

  • het toepassen van de methodieken
  • de communicatie en samenwerking
  • het uitvoerend werk.

Retrospectsessie in 5 stappen

Om een goede retrospect te doen, organiseer je met je team een Retrospectsessie. Hiervoor volg je deze 5 stappen:

1. Stel het moment vast
Bepaal met je team een datum voor de Retrospectsessie. Bij een kortlopende samenwerking kan dit één moment zijn aan het einde van het project of de samenwerking. Bij een intensieve samenwerking organiseer je vaker een Retrospectsessie.

2. Kies een werkvorm
Degene die de Retrospectsessie organiseert, kiest een werkvorm en bereidt deze goed voor. Er zijn verschillende werkvormen, zoals M&M's, In de steigers of Plus Delta.

3. Open de sessie
Start met een ‘check-in’-ronde waarbij ieder teamlid even de kans krijgt om te ‘landen’ in de sessie. Vervolgens neemt degene die de sessie leidt, het team mee in de context van de Retrospectsessie (Waar kijken we op terug?) en in de werkvorm (Hoe geven we invulling aan de sessie?).

Belangrijke uitgangspunten tijdens een Retrospectsessie zijn:

  • Iedereen heeft zijn best gedaan.
  • Verbeterpunten zijn nooit persoonlijk.
  • Feedback is bedoeld om van te leren.

4. Haal informatie op
Spoor alle teamleden aan om antwoord te geven op de vragen van de gekozen retrospectvorm. Zorg dat ook iedereen de gelegenheid heeft om te reageren.

5. Benoem innovaties en persoonlijke ontwikkeldoelen
Bepaal met het team welke van de verbeterpunten je oppakt om het de volgende keer nog beter te doen. Dit kunnen punten zijn op het gebied van techniek of communicatie en doelen zijn op zowel teamniveau als individueel niveau.

Meer weten over Retrospect?

Wil je meer weten over een goede retrospect of de verschillende werkvormen voor een Retrospectsessie? Neem dan gerust contact op. Ook kan een van onze consultants een Retrospectsessie begeleiden als onafhankelijke derde.

Neem contact op