Voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering, zijn er doelen nodig voor de organisatie van nu en voor de organisatie van de toekomst. De organisatie van nu is gebaat bij het optimaal ‘verzilveren’ van het businessmodel (of de businessmodellen). Wanneer je bijvoorbeeld uitbater bent van een hotel, dan wil je dat iedereen in de organisatie de kosten zo laag mogelijk houdt, de kwaliteit levert die de klant verwacht in het segment waarin je opereert en de bezettingsgraad zo hoog mogelijk is. Zo zit het businessmodel van een hotel er (in versimpelde vorm) nu eenmaal uit. Wat is het businessmodel van jouw organisatie?

Een mooi hulpmiddel om je businessmodel in één oogopslag visueel te maken is het Business Model Canvas (BMC). Dit canvas helpt je om je businessmodel met je collega’s helder te krijgen zodat iedereen hetzelfde beeld heeft bij hoe je je bedrijf gezond kunt houden. Daarnaast is het vrij eenvoudig om aan de hand van het Business Model Canvas de vertaling te maken naar de juiste KPI’s en operationele doelen per afdeling.

Een heldere opbouw

In het midden van het canvas staat je waardepropositie. De waardepropositie is de reden van je bestaan: waarom kiezen klanten voor jouw organisatie? Daarom zet je die centraal. Welke behoefte vervul je met jouw product of dienst? Of welk probleem los je op? Links van je waardepropositie staan de bronnen van je organisatie: samenwerkingspartners, activiteiten en middelen. Aan de rechterkant richt je je naar buiten: klantrelaties, -segmenten en kanalen. Onderin beschrijf je je kosten en inkomsten.

1. Klantsegmenten
Wie zijn je klanten, in welke groepen kun je deze onderverdelen en wat zijn hun specifieke wensen?

2. Waardepropositie
Waarom kiezen deze klanten voor jouw organisatie? In welke behoefte voorzie je of welk probleem
los je op?

3. Kanalen
Via welke communicatie-, distributie- en verkoopkanalen komen deze klanten in contact met jouw organisatie?

4. Klantrelaties
Welke relatie wil je hebben met je klanten? En hoe wil je deze relatie onderhouden?

5. Inkomsten
Op welke manier genereer je inkomsten? Denk hierbij aan verhuur, (losse) verkoop, abonnementen. En hoeveel omzet is er nodig om kostendekkend en winstgevend te zijn?

6. Kernmiddelen
Welke mensen en middelen (materialen, tools, vaardigheden, resources) zijn cruciaal om toegevoegde waarde te kunnen leveren?

7. Kernactiviteiten
Welke activiteiten voer je uit om jouw propositie te realiseren?

8. Partners
Welke strategische partners heb je nodig, zoals toeleveranciers en investeerders?

9. Kostenstructuur
Welke investeringen zijn er nodig en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

Voorbeeld Business Model Canvas Spotify - © garyfox.co

Succesvol blijven

Een goed doordacht ingevuld BMC geeft inzicht in de succesfactoren van je organisatie. Je ziet in één oogopslag wat er nodig is en waar actie op ondernomen moet worden om succesvol te blijven. En de wereld waarin je acteert, verandert continu. Dus ook de omstandigheden waarmee je rekening moet houden en de behoeftes van je klanten. Het BMC van vandaag zal niet het canvas van morgen zijn. Om succesvol te blijven, zul je steeds opnieuw moeten stilstaan en uitzoomen om de succesfactoren van je bedrijfsvoering te checken.

Jouw canvas

Het is altijd goed om (weer) eens wat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en stil te staan bij wat nu de succesfactoren van jouw organisatie, afdeling of team zijn. Hiervoor kun je ons Business Model Canvas template gebruiken.

LearningWaves Business Model Canvas Template

Download de pdf van de Business Model Canvas template