Hoshin Kanri is het complete proces van de totstandkoming van strategische doelen, de vertaling ervan naar concrete acties voor iedereen in de organisatie en het volgen van de voortgang daarvan. Deze aanpak zorgt dat je richting geeft en grip hebt op de strategische innovaties voor de toekomst.

Door deze methodiek toe te passen wordt het makkelijker om:

  • strategische langetermijndoelen gestructureerd aan te pakken;
  • iedereen in de organisatie bij deze strategische doelen te betrekken;
  • begrip en draagvlak te creëren voor de betreffende doelen;
  • de gekozen strategie te verwezenlijken.

Van Droomdoel naar Breakthroughs

Vanuit je Droomdoel, visie en missie ontstaan strategische doelen; innovaties die essentieel zijn voor het voortbestaan van de organisatie op de lange termijn. Sommige groot en sommige kleiner. Hoshin Kanri helpt om keuzes te maken in de grote innovaties, de zogenaamde Breakthroughs. Voor elk van deze geprioriteerde Breakthroughs maak je een innovatieplanning in de tijd waarbinnen je deze innovatie wil realiseren.

Het succes van deze aanpak wordt mede bepaald door twee belangrijke randvoorwaarden:

  • Visualisatie van de doelen
    Dit zorgt ervoor dat iedereen zich een beeld kan vormen en er tegelijkertijd ruimte blijft voor de uiteindelijke invulling op de lange termijn.
  • Betrokkenheid van benodigde experts binnen en buiten de organisatie
    Door regelmatig experts vanuit verschillende invalshoeken te betrekken zorg je voor draagvlak. Bovendien komt dit de kwaliteit van de innovaties ten goede door de brede inbreng van ideeën.

Hoshin Kanri in 6 stappen

Een goed ingericht Hoshin Kanri proces bestaat uit zes stappen. Stap 1 tot en met 3 gaan over de lange termijn. Stap 4, 5 en 6 over de innovaties voor het komende jaar.

1. Visie, Missie en kaders ontwikkelen
Op managementniveau worden de kaders en langetermijndoelen neergezet, zoals een visie en missie en de belangrijkste randvoorwaarden hiervoor.

2. Droomdoel visualiseren
Een droomdoel is nooit concreet. Het is een algemeen toekomstbeeld dat je samen met managers/teamleiders vormgeeft in een visualisatie.

3. Hoshin Kanri Roadmap maken
Met het droomdoel in het achterhoofd bedenken alle teams/afdelingen wat op hun niveau de bijdragen daaraan zijn. Wat is er nodig op het gebied van proces, product, klanten, toeleveranciers, vaardigheden en prestaties? Dit zijn ‘Hoshin items’ of Breakthroughs die je per team/afdeling uitzet in de tijd over vijf tot tien jaar.

Voorbeeld van een Hoshin Kanri Roadmap

4. Breakthrough Innovatieplanning voor het komende jaar maken
Als je de strategie per team/afdeling met Breakthroughs hebt afgestemd, vertaal je deze naar concrete innovaties voor het komende jaar. Deze visualiseer je in een Breakthrough Innovatieplanning waarin je de stappen per Breakthrough in chronologische volgorde zet inclusief het doel, de kartrekker, de betrokken teamleden en de mijlpalen.

5. IJking en voortgang bewaken
Vervolgens bewaak je wekelijks de voortgang van deze innovaties op teamniveau en één keer per maand op overkoepelend niveau.

6. Standaardiseren en opnemen in de dagelijkse praktijk
Als een Hoshin item is afgerond, kan dit nieuwe proces of product als standaard opgenomen worden in de dagelijkse praktijk. Iedereen waarop de innovatie betrekking heeft, neem je mee aan de hand van onder andere instructies en trainingen voor de benodigde nieuwe vaardigheden.