Stikstof, PFAS, opwarming van de aarde en tegelijkertijd gebrek aan opslag voor alternatieve energie, elektriciteitsnetten die de belasting niet aankunnen en te weinig mensen om oplossingen te implementeren. Hoelang gaat het duren voordat we hier doorheen zijn, hoeveel generaties gaan hier nog last van hebben? Het moet sneller, stelt TNO: “Duidelijk is dat het veel meer vergt dan technologische oplossingen. Minstens zo belangrijk zijn kosten, gedrag en de beschikbaarheid van vakmensen.” Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Het lijken drie verschillende factoren; innovaties, vakmensen en geld. En ik ben ervan overtuigd dat je met de juiste aanpak in je organisatie alle drie in één keer kunt tackelen. Als we kijken naar de belangrijkste uitvindingen uit het verleden waren het vaak de technici die tot vernieuwing kwamen. Denk hierbij aan de uitvindingen de telefoon, de televisie en de computer enzovoort. Wat ze echter nodig hebben, zijn de juiste omstandigheden.

Zet mensen in op hun talenten

Geef technische professionals de ruimte om aandacht en tijd te investeren in het doorvoeren van verbeteringen en bedenken van innovatieve oplossingen. In de praktijk zijn veel techneuten onnodig veel tijd kwijt met taken die met enige aanpassing makkelijk door minder, of zelfs niet, technisch opgeleide mensen gedaan kunnen worden. Bovendien is dit ook een oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten. Standaardisatie is daarbij het sleutelwoord. Ik ken verschillende (installatie)bedrijven die zo hun slagkracht hebben weten te vergroten.

Maak tijd voor innovatie

Een veelgehoorde opmerking is, dat er door het tekort aan mensen en de grote vraag, geen tijd is om aan nieuwe oplossingen te werken. De planningen zitten al vol en lopen vaak zelfs uit. De externe omstandigheden kun je inderdaad niet veranderen. Wat je wel kunt doen, is aan de interne kant, anders organiseren. Waar gaat tijd in jullie processen naar toe? Hoe efficiënt zijn de processen? Kunnen er zaken anders waardoor dagelijkse werkprocessen minder tijd kosten en er ruimte ontstaat om nieuwe ideeën te bedenken en te experimenteren?

Betrek je netwerk

Een oude wijsheid luidt: alleen ga je snel, samen ga je verder. Werk samen met ketenpartners om over de hele keten processen te optimaliseren. Betrek leveranciers bij je behoefte. Laat bijvoorbeeld materialen per project onverpakt leveren. Dat scheelt veel tijd. Laat klanten ideeën en innovaties beoordelen. Werk samen met andere uitvoerende partijen zodat oplossingen bij elkaar aansluiten. Op die manier maak je gebruikt van elkaars kennis, expertise en talent om gezamenlijk tot innovaties te komen die voldoen aan de wensen en eisen van de maatschappij.

Stop met managen

Er is één essentiële factor, wil je succesvol aan de slag kunnen met verbeteren en innoveren. De cultuur in de organisatie moet de ruimte en veiligheid bieden om te experimenteren, fouten te mogen maken, feedback te geven en ontvangen en te leren. Dat begint bij het management. Die hebben daarin een voorbeeldfunctie. Door minder te sturen en controleren en meer te faciliteren en inspireren, ervaren mensen meer autonomie en vertrouwen om zelfstandig aan de slag te gaan en met verbetersuggesties te komen.

Lees verder na de illustratie.

coOperating System

Je voelt waarschijnlijk zelf ook aan dat al deze omstandigheden op elkaar van invloed zijn. Ga je met het een aan de slag, dan heeft dit als vanzelf ook effect op andere vlakken. Wij noemen dat: het coOperating System van de organisatie (cOS). Een ‘besturingssysteem’ waarin alle belangrijke factoren en elementen in een organisatie samenkomen en dat effectief samenwerken ondersteunt. Als het cOS optimaal draait, zal dit innovaties aanjagen, vakmensen in hun kracht zetten en het rendement van de organisatie vergroten.

Meer weten over het coOperating System en hoe dit kan bijdragen aan de innovatiekracht van jouw organisatie?

Stuur Jan-Dirk een e-mail

Jan-Dirk van de Laar blogt als expert voor installatie.nl waar dit blog 30 oktober 2023 verscheen.