In mijn vorige blog schreef ik over de geschiedenis van Lean en de enorme misverstanden die er rondom Lean ontstaan zijn. Lean is zo veel meer dan je kunt zien. Natuurlijk helpen alle (zichtbare) methodieken bij prettig en efficiënt samenwerken. Als je echter een organisatie wil creëren waarin continu innoveren de norm is, is het nodig om verder te gaan dan het toepassen van methodieken. Bovendien is de term 'Lean' absoluut niet zaligmakend. Je wil zorgen voor een cultuur waarin iedereen iedere dag bezig is met optimaal presteren in de organisatie van nu én met bouwen aan de organisatie van morgen. Alles wat daaraan bijdraagt is waardevol en het maakt niet uit wat dat is en hoe je het noemt.
 
Om deze gewenste cultuur te realiseren zijn, vergen er veel zaken aandacht. Van een heldere strategie tot werken op basis van standaarden. Van gedistribueerde autoriteit waarin iedereen tot zijn recht komt tot een heldere persoonlijke ambitie voor iedere collega. Van Lean principes voor het optimaliseren van je processen tot verantwoordelijkheidsgevoel en betrokken mensen. Van periodiseren van piekmomenten tot psychologische veiligheid. Van fact-based beslissingen nemen tot de juiste balans tussen geven en nemen. En zo kan ik nog wel even doorgaan… 

Inzicht

Er zijn zo veel aspecten die aandacht verdienen en ik merk dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Daardoor gaat er veel energie verloren aan uitvinden hoe dit werkt. En dat vind ik zonde. Die energie kun je namelijk veel beter besteden aan waar je écht mee bezig wilt zijn: van toegevoegde waarde zijn voor je klant en een positieve impact hebben in de samenleving. Mijn ambitie is daarom het geheel van aspecten die aandacht vragen, zo toegankelijk mogelijk te maken. Op zo'n manier dat iedereen die zijn schouders eronder wil zetten, op een prettige en effectieve manier kan bijdragen aan de organisatie van de toekomst.
 
Voordat ik alle aspecten ga uitpakken de komende periode, wil ik eerst een aantal basisuitgangspunten uitleggen die je helpen om vanuit het juiste perspectief naar een organisatie te kijken. Deze basismodellen zorgen dat je alle verschillende aspecten terug kunt herleiden en dat je weet waaraan ze horen bij te dragen, zodat je de behalve de bomen ook het hele bos blijft zien.

Teamwork centraal

Allereerst is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat werken in teams centraal staat. Werkzaamheden die je als individu opstart en volledig afwerkt, zonder dat er iemand vóór, na of met jou eraan werkt zijn veruit in de minderheid. Meer dan 85 procent van alle werkzaamheden in een organisatie worden in teamverband uitgevoerd. Je werkt samen met collega's aan een gezamenlijk doel. Het kan zijn dat nog niet iedereen zich hiervan bewust is en dat het daardoor in de praktijk regelmatig aan teamwork ontbreekt, maar om klaar te zijn voor de organisatie van de toekomst is het centraal zetten van teamwork cruciaal.
 
Komt er dan niet meer kijken bij een goed lopende organisatie? Jazeker wel! Ook bij alle overige organisatorische zaken staat het team centraal; alle deze zaken horen soepel teamwork te stimuleren. 

Lees verder na de illustratie.

Drie niveaus

De 'organisatorische zaken' kun je indelen in drie niveaus waarbij het team centraal staat. De basis wordt gevormd door de teamspelers. Een team kan alleen goed functioneren als de mensen in dat team zich opstellen als teamspelers. De top wordt gevormd door de organisatie. De directie heeft de verantwoordelijkheid om de organisatie zo vorm te geven dat deze de teamsamenwerking ondersteunt.

Om bij iedereen de juiste mentaliteit te creëren, kent elk niveau verschillende aspecten die je aandacht wil geven. Daarbij wil je dat de drie niveaus elkaar versterken zodat:

  • ieder individu het gevoel van voldoening krijgt omdat het werk aansluit op zijn intrinsieke motivatie;
  • er op teamniveau teamflow ontstaat waardoor de samenwerking veel meer oplevert dan som van de individuele teamspelers;
  • alle teams en alle teamspelers in een organisatie samenwerken als een eenheid.

Het onderscheiden van deze drie niveaus waarbij het team centraal staat, is één van de belangrijke basisuitgangspunten om grip te kunnen krijgen op het creëren van een organisatie die soepel loopt en klaar is voor de toekomst. Het volgende uitgangspunt leg ik uit in mijn volgende blog.

Denk mee

De komende tijd ga ik het 'recept' van de organisatie zo toegankelijk mogelijk te ontrafelen. Denk jij “nou daar weet ik ook wel iets van” of is er een onderwerp waar je heel benieuwd naar bent? Laat het me weten! Ik ben benieuwd naar je suggesties, feedback en aanvullingen.

Stuur Erik een e-mail