Bij omvangrijke en complexe projecten gaat vaak veel rendement verloren. Oorzaken die wij hiervoor zien zijn: gebrek aan structuur, overzicht en grip. Als veel partijen tegelijk aan verschillende onderdelen werken, hebben individuele medewerkers weinig zicht op de afzonderlijke werkzaamheden en de planning daarvan.

De gevolgen? De voorbereiding en uitvoering lopen niet lekker. De consequenties van wijzigingen of afwijkingen zijn nauwelijks te overzien of worden te laat gesignaleerd. De kwaliteit komt in het gedrang. Medewerkers ervaren hoge werkdruk. De relaties binnen het team worden al snel gespannen. Het project loopt uit de tijd en de kosten lopen op.

Herken je dit en wil je dit oplossen of voorkomen? Dat kan met de beproefde methodiek Obeya.

Structuur en grip met Obeya

Obeya helpt om complexe en omvangrijke situaties te beheersen. In een gemeenschappelijke ruimte, kunnen alle stakeholders in één oogopslag zien wat de actuele stand van zaken van een project is. Je kunt Obeya vergelijken met een cockpit in een vliegtuig. Alle processen zijn gevisualiseerd, zodat je weet aan welke knoppen je kunt draaien om snel en veilig je bestemming te bereiken.

De kern van Obeya is de Roadmap: een methodiek waarin alle deelprocessen inzichtelijk worden gemaakt. Dit geeft alle stakeholders hetzelfde beeld bij de aanpak en voortgang van het project. Met de Roadmap maak je eenvoudig inzichtelijk hoe je het project aanvliegt,  beheersbaar en voorspelbaar houdt.

Resultaat

Deze manier om complexe projecten te managen, zorgt overall voor een beheersbaar en betrouwbaar proces in besluitvorming, voorbereiding en uitvoering. Daarnaast is er winst in de dagelijkse uitvoering én het uiteindelijke projectresultaat.

Voordelen dagelijkse uitvoering:

 • Alle stakeholders zijn vanaf dag één aangehaakt.
 • Overleg en besluitvorming verlopen soepeler en sneller.
 • Teamleden zijn meer betrokken.
 • Er is een eenduidige manier van werken.
 • Nieuwe projectmedewerkers raken makkelijker ingewerkt.
 • Het is direct helder wie welke actie dient op te pakken
 • Mogelijke knelpunten zijn sneller duidelijk zodat je meteen kunt bijsturen.
 • Er is meer balans in de werkdruk.
 • Medewerkers ervaren meer werkplezier.

Voordelen uiteindelijke projectresultaat:

 • Kortere doorlooptijd.
 • Hogere kwaliteit
 • Beperking van meerwerk.
 • Beperking van verspilling.
 • Meer grip op kosten.

Demo bijwonen?

Om te laten zien hoe je Obeya inricht en een Roadmap uitstippelt, hebben we bij LearningWaves een speciale demoruimte ingericht. Zowel fysiek als digitaal. We organiseren regelmatig een Demo Obeya waarin we je alle ins en outs vertellen en aangeven wat ervoor nodig is om met en voor alle betrokken partijen de juiste informatie inzichtelijk te maken. Deelname is kosteloos. In onze agenda staan de actuele data voor deze Demo Obeya

Wil je Obeya inzetten voor jullie project? Neem contact met ons op.

x